Spotřeba v gastronomii ve verzi 1.0

Jedná se o první projekt na poli aplikací pro mobilní telefony, přesněji pro Android OS.

Typ: mobilní aplikace
Stav: v pilotním provozu

Aplikace umožňuje:
  • definovat položky spotřeby
  • definovat podniky, ve kterých se dané položky sledují
  • zakládat účty a sledovat aktuální útratu
  • sledovat historii útrat dle definovaných podniků
  • sledovat vývoj útrat v rámci grafických výstupů

dále lze:

  • poslat adresu podniku známému prostřednictvím SMS
  • libovolně přepínat do různých světových jazyků (v základu je podporována čeština a angličtina)
  • výchozím jazykem aplikace je jazyk zařízení