Redakční systém ve verzi 4.5

Jedná se o komplexní řešení pro správu internetových stránek a velmi jednoduchých e-shopů.

Typ: webová back-end aplikace
Stav: v provozu

Svou podstatou se jedná o systém postavený na různých, pokud možno, vzájemně nezávislých modulech. Jsou sice vzájemně propojené a komunikují spolu skrze jednu databázi, ale snaha je taková, aby bylo možné, co možná největší počet modulů případně zakázat. Důvod je pro to jednoduchý, ne každý zákazník potřebuje mít nepřeberné množství možností, které jednak nevyužije, a potom, činí mu systém nepřehledný. Jde tedy o to, aby zákazník dostal, co požaduje a nebyl obtěžován složitým nastavováním a správou.

Celá koncepce je postavená tak, aby vše bylo možné realizovat na co možná nejmenší počet kliknutí a procházení skrze systém tak, aby práce mohla být efektivní.

V současné chvíli systém obsahuje 17 různých modulů. Za tzv. jádro systému (tj. moduly, bez kterých by systém již nefungoval správně) lze označit 2, což je poměrně slušná vizitka. Především se jedná o "Obsah" a "Správce souborů". Detailněji viz seznam modulů. Ostatní moduly v systému zůstávají, jen jsou vypnuté pro editaci a mají nastavené výchozí hodnoty pro případ, že by některá jejich data systém potřeboval.

Seznam modulů a jejich chatakteristika:
 • Obsah - hlavní modul, který je podstatou celého systému. Lze v něm definovat kompletní zobrazitelný obsah v rámci internetové prezentace, či jiných odnoží systému. Hlavním prvkem modulu je WYSIWYG editor, což je v dnešní době standardem při správě rozsáhlejších obsahů. V modulu se dále vytváří samotná struktura stránek a to i za pomocí návazných modulů (Menu a Jazyky - jsou-li vypnuté, lze využít jen výchozího jazyka a přednastaveného hlavního menu).
 • Správce souborů - druhý modul, který lze zařadit mezi hlavní. Pomocí intuitivního zakládání složek jde velmi snadno spárovat vytvořené stránky s galerií, která zobrazí Vaše obrázky včetně předvytvořených náhledů. Mezi přednosti galerie patří nahrávání fotek, které dovoluje nahrávat více fotek najednou, dále pak lze za výhodu považovat hromadná úprava nahraných dokumentů v rámci daného adresáře (pořadí, názvy, a další).
 • Akce - nebo také novinky. Využívaný modul hlavně pro často publikované krátké příspěvky, které jsem řazené podle času přidání. Novinku lze připravit, ale ponechat nezobrazenou a zobrazit ji až v případe potřeby. Tento modul je také někdy využíván pro zobrazení bannerů.
 • Flashbook - jedná se o speciální typ fotogalerie. Pomocí konfigurace je možné definovat různorodá nastavení pro zobrazení. Hodí se spíše pro menší počet fotografií jako doplněk pro oživení obsahu.
 • Hosté - jde spíše o podporu rezervačních funkcionalit. Jeho prostřednictvím lze shromažďovat základní informace o zákaznících jako je: jméno, příjmení, telefon, email. Díky těchto údajů jde následně využít interního našeptávače pro zadávání rezervací, nebo zaslání informací emailem. Opět se tak jedná o určité zjednodušení práce pro hlavního správce systému.
 • Rezervace - je nedílnou součástí předchozího článku. V rezervacích se sdružují informace o pobytu, času, aj. položkách, které přímo souvisejí s předmětem rezervování. Tento modul je připraven pro možnost rozšíření, zejména z důvodu různých potřeb a zaměření správce systému.
 • Poplatky - ale i Speciální ceny jsou podporou zejména pro hostely a pensiony, které při pobytech účtují různé poplatky za úklid pokoje, apod.
 • Speciální ceny - umožňují definovat různé ceny v závislosti na různé termíny. Např. svátky, často vytěžovaná období, aj.
 • Jazyky - jsou částí nepovinnou, avšak požadovanou. Nastavují lokalizaci systému a přepínač stránek do různých jazykových verzí.
 • Menu - podobně jako Jazyky, nabízí rozšířené možnosti k využívání systému. Možnost vytvořit boční menu jako doplněk k hlavnímu nebo vytvořit záložku produktů do mini e-shopu. Standardně se využívá hlavní menu a pro potřeby standardní internetové prezentace je zcela postačující.
 • Vzhled - okrajový doplněk systému. Ke zvolení jsou prozatím dvě předdefinovaná témata v různých barvách, ale velmi podobném designu. Jde o vzhled administrační části, tedy systému samotného. Neurčuje nic s ohledem na front-end.
 • Uživatelé - užitečná část především pro správce systému. V případě, že na stránky má přistupovat větší množství uživatelů a každý má mít přístup k jiným modulům a mít vlastní přihlašovací údaje. Hesla pro uživatele lze generovat, ale i zadat vlastní.
 • Role - dopněk pro Uživatele. Zde se příslušným uživatelům přiřazují specifické role. Modul je prozatím v základní verzi, nicméně plánuje se jeho rozšíření i na jednotlivé akce v rámci modulů.
 • Moduly - zobrazuje seznam uvedených modulů s možností je tématicky roztřídit, případně zakázat.
 • Obrázky - pro definici velikostí obrázků a náhladů. V případě, že je modul neaktivní, využije se přednastavených hodnot. Změněné velikosti se musí po úpravě potvrdit přegenerováním náhledů, což může při více využitých obrázcích trvat delší dobu. Obecně zde platí, čím více obrázků, tím delší doba je třeba pro opětovné vygenerování. V případě využití či zrušení vodoznaku je taktéž potřeba obrázky znovy vygenerovat.
 • Vodoznak - jednoduchý modul, který zapezpečuje obrázky proti případné krádeži. Obrázky sice půjde stáhnout, tomu se zabránit bohužel nedá, nicméně, budou opatřeny prvkem, který lze bez poškození původní fotky jen těžko odstranit.
 • Země - jedná se o číselník názvů zemí. Užitečný například pro našeptávač při vyplňování adresy, kde příchozí návštěvník (uživatel), může pocházet z různých zemí.
 • Faktury - komplexnější modul, který obsahuje 3 podčásti. Modul je vhodný zejména pro neplátce, nicméně není problém jej rozšířit. Je plánována rozšiřující nadstavba pro plátce daně.
  • Nastavení - Fa - slouží pro obecnou definici, číslo účtu, jméno v podpisové kolonce, apod.
  • Společnosti - přehled všech subjektů, se kterými podnik spolupracuje a kterým se fakturuje. Údaje o firmě, IČO, DIČ, adresa,...
  • Faktury - samotný nosný prvek modulu. Umožňuje vytvářet, upravovat, mazat, generovat, odesílat emailem, dále pak poskytuje sumarizace plateb a přehled o zaplacených, či nezaplacených fakturách. Modul by měl zjednodusit práci s vystavováním faktur.